Duoen består av slagverkar Eli M Odland og Ingvild Storhaug på sang.
Dei har jobba saman sidan 2014, og halde rundt 150 konserter i regi av Den Kulturelle Spaserstokken i ulike fylke.

På repertoaret sto slagerar frå 40-, 50- og 60-talet, 
Arrangementa var spenstige og instrumentbruken variert. Publikum song med og hadde ei triveleg stund.

Duoen Schlager og kanari