Her kjem ungdommar frå Leikanger, Sogndal, Luster og Balestrand for å vise sine talent.
Det vert eit variert program med musikk, song, dans og kunst.

Arrangementet er gratis og ope for alle.

Søndag 4. mars kl 17.00 brakar det also laust i Saften. Håpar du vil komme!