Ungdomsbasen                   Lokale transporttilbod for ungdom            

Kultur, idrett og fritid         Leikanger ungdomsråd 

Musikkbingen                       Alarmtelefonen for barn og ungdom         

Helsestasjonen