Manntalet for Leikanger kommune vert lagt ut til ettersyn på desse stadene frå 10. juli og fram til og med valdagen:

Serviceekspedisjonen i Tinghus I
Leikanger folkebibliotek (frå 25. juli)

Dersom du meiner at du sjølv eller nokon annan uriktig er vorte innført eller utelete frå manntalet i kommunen, kan du krevje at valstyret rettar opp feilen. Kravet skal vere skriftleg og grunngjeve.

Adressa til valstyret er:

Leikanger valstyre, Skrivarvegen 7, 6863 Leikanger.