Det er gjort endringar i retningslinjer for søknadsfrist for produksjons- og avløysartilskot. 
For haustens søknadsomgang er fristen derfor blitt forlenga med 14 dager, til 29. oktober 2018.

Merk: Dette gjeld ikkje søknad om RMP-tilskot

Du finn meir informasjon her