Syril

Leikanger skyttarlag

Leikanger Jakt- og fiskelag

Leikanger mannskor

Leikanger Mannskor er ein godt innarbeidd institusjon i Systrondbygdi med tradisjonell mannskorsong og Palmerevy som vårt varemerke. Vi er mange godt vaksne karar i koret, men vi har også yngre medlemmer. Vi tek alltid i mot nye medlemmer med opne armar, så dersom du er ferdig med stemmeskiftet og er interessert i song og eit hyggjeleg fellesskap, er du velkomen til oss. Vi øver kvar tysdag kl. 20.00 i Mediateket på Leikanger barneskule. Meir informasjon på Facebook (Leikanger mannskor).

Systrond damekor

Leikanger musikklag


Sogn fridykkarklubb
Sogn fridykkarklubb er eit idrettslag under Norges dykkerforbund. Vi har faste treningar/aktivitet i basseng i Sogndal. Vi har eit lavterskeltilbod utan konkurranselement. Medlemsskap gir fri tilgang til bassengtreninga. Meir informasjon på facebook (Sogn fridykkarklubb).

Handarbeidslaget Sans og samling

Leikanger bridgelagMe har utfordra laga og organisasjonane til å presentere seg sjølv, så her vil det komme meir info etterkvart.