Vaktmeisteren kan hjelpe til med montering/fjerning av tekniske hjelpemiddel frå hjelpemiddelsentralen eller installering av tryggleiksalarm.