Sats for vaktmeistertenester 2019
Ambulerande vaktmeisterteneste Pris
Pris pr. time 155,-

Dette gjeld vaktmeistertenester som ikkje vert omfatta av forskrifta om eigenbetaling.