Omkøyring for småbilar blir via Gjertrudbakken.
Store bilar må køyre Husabøvegen.