Ingen kursavgift, men dei som deltek på dagtid må betale kr 500 for utgifter til servering. Samlinga på kveldstid er utan kostnad for deltakarane.

Påmelding innan 18. september.

Sjå her for program og informasjon om påmelding