Nødnummer:
110 Brann
112 Politi
113 Øyeblikkeleg hjelp (ambulanse)

 
Viktige telefonnummer  
Legekontor 57 65 56 66
Legevakt 116117
Offentleg tannlege (Sogndal tannklinikk) 57 62 71 80
Pleie og omsorg  57 65 56 55 
Teknisk drift - vakttelefon (utanfor kontortid) 90 82 76 30
Vakthavande brannbefal (Sogn brann og redning) 48 29 69 29